Tako Lako column pattern top

Lekcija 6: Roditelji

Luka: Ej, Matija!
Matija: Ej! Kako si?
Luka: Super.
Matija: Luka, kako se zove naš novi student?
Luka: Zove se James.
Matija: A odakle je?
Luka: James je Amerikanac.
Matija: Baš zanimljivo.
Luka: Da! On je simpatičan i drag.

James: Luka, tko je to?
Luka: Ovo su moj tata, moja mama, moj brat i moja sestra.
James: A kako se zove tvoj tata?
Luka: Zove se Tomislav.
James: A što je tvoj tata po zanimanju? Kakav je tvoj tata?
Luka: On je arhitekt. Jako je vrijedan i dobar.
James: A tvoja mama? Kako se ona zove?
Luka: Ona se zove Tamara.
James: Tamara je baš lijepo ime. A što je ona po zanimanju? Kakva je tvoja mama?
Luka: Ona je profesorica. Jako je vrijedna, dobra i draga.
James: A tvoja sestra, kako se ona zove?
Luka: Zove se Ema. Ona ja također studentica. Jako je dobra i draga.
James: A tvoj brat?
Luka: Zove se Nikola. On je profesor. On je vrijedan i strog.