Tako Lako column pattern top

Lekcija 1: Interesi i obitelj

Ovo je moja prijateljica Anita i ovo je njezina uža i šira obitelj. Ima mamu i tatu. Njezin tata se zove Miro, a njezina mama se zove Jasna. Tata je profesor, a mama je učiteljica. Anita ima mlađu sestru Dariju, ona je još mala. Ima i stariju braću – zovu se Goran i Marko. Goran je student i studira njemački i lingvistiku. Posebno ga zanima sociolingvistika. Anitin brat Marko je novinar.Anitina mama ima mlađeg brata Stjepana i stariju sestru Andrijanu. Jasnin brat je ekonomist i jako je vrijedan. Anitina ujna, Stjepanova žena, zove se Jadranka. Ona je jako dobra. Jadranka i Stjepan imaju djecu. Zovu se Toni i Mario. Andrijana ima muža i zove se Zlatko. Andrijanin i Zlatkov sin se zove Joško.

Anitin tata ima mlađu sestru i starijeg brata. Njegova sestra se zove Lidija, a njegov brat se zove Ante. Lidija je pametna i dobra, a Ante je vrijedan i zabavan. Lidija ima sina Slavka. On ide u osnovnu školu i dobro je dijete. Ante ima ženu i djecu. Njegova žena se zove Irena, a njihova djeca se zovu Slavica, Marija i Domagoj. Irena je profesorica, a djeca su studenti. Slavica studira povijest i posebno je zanima američka povijest. Marija studira matematiku i fiziku, a Domagoj studira arhitekturu i posebno ga zanima azijska arhitektura.