Tako Lako column pattern top

Lekcija 4: Vjenčanje

Sandra: Onda, Davore, kako je bilo na vjenčanju?
Davor: Bilo je odlično.
Sandra: Je li to bilo veliko ili malo vjenčanje?
Davor: Veliko! Moja šira obitelj je jako velika. Čekaj, imam slike.
Laura: Da vidimo.
Davor: Evo, ovo su moji roditelji Vesna i Robert.
Laura: A tko je ovo? Je li to tvoja sestra? Je li to bilo njezino vjenčanje?
Davor: Ne, to je moja sestrična Ana. Njezin tata Zoran i moj tata su braća.

Davor: A ovo je Ana i njezina obitelj. Mama Sanja, tata Zoran i braća.
Laura: Ima li ona stariju ili mlađu braću?
Davor: Ima mlađeg brata Davida i starijeg brata Jerka.
Sandra: Baš su zgodni.
Laura: To je bilo njezino vjenčanje?
Davor: Da!

Davor: A vidi ovu sliku?
Sandra: Odlična je!
Laura: A tko je to?
Davor: To sam ja, moja starija sestra i naši bratići i sestrične. Ovo je Ana i njezina braća David i Jerko. A ovo su Dora i Matej. Njihov tata Milan i moj tata su braća, a njihova mama Anita je moja strina.
Laura: Znači tvoj tata ima brata Zorana i brata Milana. Tko je stariji, a tko mlađi?
Davor: Zoran i Milan su blizanci.

Laura: Divna slika! Jesu li to tvoji djed i baka?
Davor: Da, to su moji djed i baka, Nada i Željko.